תקנון מועדון הלקוחות

תקנון מועדון לקוחות BYNETA (להלן: "ביינטע")


1. כללי


1.1 תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של ביינטע (להלן: "המועדון").
1.2 חבר מועדון – כל אדם פרטי אשר מילא טופס הצטרפות, עמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה והצטרפותו למועדון אושרה על ידי ביינטע.
1.3 אתר האינטרנט - החנות המקוונת של ביינטע תחת שם האתר byneta.com.
1.4 סטטוס – הדרגות השונות של חבר המועדון כהגדרתן בסעיף 4 בתקנון.


2. הצטרפות וחברות במועדון


2.1 כל לקוח שנרשם לאתר זכאי להצטרף אוטומטית כחבר מועדון. החברות במועדון הינה ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן, אלא אם כן יוחלט אחרת ע"י ביינטע ו/או עד להודעת חבר המועדון כי ברצונו לסיים את חברותו, וזאת בתנאי שקיים את התהליך הנדרש להפסקת חברות בהתאם להוראות התקנון.
2.2 הרשמה למועדון מותנית בפתיחת חשבון משתמש עם שם משתמש וסיסמא ובמילוי טופס ההרשמה הכולל את הפרטים המפורטים להלן: שם מלא, טלפון, דואר אלקטרוני וכתובת מלאה. הקמת חשבון משתמש ואיסוף המידע הנ"ל, מוסדרים וכפופים גם לאמור במדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של האתר.
2.3 המידע הנמסר לביינטע ישמר במאגרי המידע ובכפוף למדיניות הפרטיות של המותג. מובהר כי ביינטע שומרת את המידע כדי ליצור קשר עם חברי המועדון, לטובת ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידה.
2.4 האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס ההרשמה הינה של חבר המועדון ולביינטע לא תהא כל אחריות לתקלות ו/או קבלת הטבות מחמת טעות בפרטי זיהוי הלקוח.
2.5 ביינטע שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד.
2.6 בעת ההרשמה יזכה חבר המועדון החדש לסטטוס- SILVER ללא תלות בסכום הרכישה שבוצעה באתר או ברכישות קודמות.


3. צבירה ומימוש "נקודות"


3.1 חברי המועדון צוברים נקודות בכל רכישה שהם מבצעים ובהתאם לסטטוס שלה כהגדרתו בתקנון זה.
3.2 לטובת מימוש הנקודות יקבל חבר המועדון קוד קופון לשימוש חד פעמי, אותו עליו להזין בשלב התשלום על מנת לקבל את ההנחה בהתאם לצבירה הקבועה בתקנון זה.
3.3 כל 10 נקודות שוות ערך ל- 1 ₪ שניתן לממש ברכישה באתר בלבד (להלן: הנקודות). דוגמה: ברכישה ב-250 שקלים באתר תוך מימוש 100 נקודות ישלם חבר המועדון 240 שקלים, קרי הנחה בת 10 שקלים.
3.4 ניתן לממש ברכישה אחת סך של 400 נקודות לכל היותר, כלומר הנחת המקסימום ברכישה אחת הינה בשווי של 40 ש"ח.
לדוגמה: ברכישה של מוצרים בשווי של 500 ש"ח, במידה וחבר הועדון צבר למעלה מ-400 נקודות, יהיה רשאי לממש סך של 400 נקודות לכל היותר, המהווים הנחה של 40 ש"ח באותה רכישה. יתרת הנקודות שצבר חבר המועדון יוותרו בחשבון חבר המועדון שלו.
3.5 הנקודות נצברות ומתווספות לחשבון הלקוח רק לאחר אישור העסקה מצד ביינטע ושליחת החבילה בפועל.
3.6 ביינטע רשאית לשנות את שיטת חישוב הנקודות מעת לעת לפיה שיקול דעתה הבלעדי לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות. ככל שיוחלט על שינוי חישוב הנקודות תימסר הודעה לחבר המועדון בהתראה של 30 ימים, על מנת לאפשר את מימוש הנקודות בטרם כניסת השינוי הנ"ל לתקוף. לאחר כניסת השינוי לתקוף, כל הנקודות שנותרו צבורות לזכות החבר תחושבנה על פי שיטת החישוב החדש.
3.7 הנקודות הן אישיות לכל חבר, לא ניתן להשתמש בהן אלא כאמור במפורש בתקנון, הן אינן ניתנות להעברה ו/או להמרה למזומן.
3.8 הזכאות למימוש ו/או צבירת נקודות אינה חלה בעת שימוש בכרטיסי מתנה ו/או שוברי תשלום ו/או קופונים כלשהם.


4. סטטוסים והטבות


4.1 סטטוס SILVER
לקוח אשר ביצע הליך הרשמה כחבר מועדון ביינטע יצורף למועדון בסטטוס SILVER :והחל ממועד זה יהיה זכאי להטבות הבאות:
4.1.1 צבירת נקודה 1 בגין כל 1 ₪ של רכישה באתר;
4.1.2 50 נקודות (חד פעמי) – מתנת הצטרפות;
4.1.3 10% הנחת יום הולדת (פעם אחת בשנה);
4.1.4 5 נקודות (חד פעמי) – עבור לחיצה על לייק בעמוד הטיקטוק של ביינטע;
4.1.5 5 נקודות (חד פעמי) – לחיצת עוקב בעמוד האינסטגרם של ביינטע;
4.1.6 10 נקודות – כתיבת חוות דעת על אחד המוצרים באמצעות אימייל שיישלח לאחר הרכישה;
4.1.7 20 נקודות – הוספת תמונה/וידאו של אחד המוצרים לחוות הדעת באמצעות אימייל שיישלח לאחר הרכישה
4.1.8 100 נקודות- הרשמת חבר מועדון נוסף כמפורט בתכנית הנאמנות בתקנון זה.
4.1.9 פרסום חוות הדעת באתר ביינטע הינו בכפוף לשיקול דעתה הבלעדית של ביינטע ולהחלטות המותג מעת לעת ואין בעצם השארת חווה"ד משום זכות קנויה של חבר המועדון לפרסומה בנכסי המותג.

4.2 סטטוס GOLD
לקוח אשר ביצע הליך הרשמה כחבר מועדון ביינטע וביצע במצטבר רכישות בסך של 600 ש"ח יהפוך לחבר מועדון בססטוס GOLD והחל ממועד זה יהיה זכאי להטבות המוקנות לחבר בסטטוס SILVER בשינויים הבאים:

4.2.1 צבירה מוגדלת של 1.25 נקודות בגין כל 1 ₪ של רכישה באתר;
4.2.2 12% הנחת יום הולדת (פעם אחת בשנה);
4.2.3 50 נקודות (חד פעמי) – מתנת שינוי סטטוס לGOLD;

4.3 סטטוס PLATINUM
לקוח אשר ביצע הליך הרשמה כחבר מועדון ביינטע וביצע במצטבר רכישות בסך של 1,200 ש"ח יהפוך לחבר מועדון בססטוס PLATINUM והחל ממועד זה יהיה זכאי להטבות המוקנות לחבר בסטטוס SILVER ו/או GOLD בשינויים הבאים:

4.3.1 צבירה מוגדלת של 1.5 נקודות בגין כל 1 ₪ של רכישה באתר;
4.3.2 15% הנחת יום הולדת (פעם אחת בשנה);
4.3.3 150 נקודות (חד פעמי) – מתנת שינוי סטטוס ל PLATINUM;

כל ההטבות מכוח חברות במועדון תקפות ל-12 חודשים מיום ההצטרפות למועדון החברות של ביינטע, ואולם צבירת הנקודות תחול ממועד ביצוע הרכישה הראשונה גם אם בוצעה טרם הרשמה למועדון בתום 12 חודשים ממועד ההצטרפות, במידה ויוותרו נקודות בחשבון חבר המועדון, תוקפן יפוג, וזאת בהתאם להוראות המפורטות בתקנון זה.
4.4 שדרוג מסטטוס אחד לשני מתבצע בעת שעמדתם בתנאים לסטטוס וביינטע אישרה זאת. הזכאות לסל ההטבות לפי הסטטוס החדש תיכנס לתוקף בחלוף 21 ימים מיום אישור השדרוג.
4.5 חבר מועדון שלא יהיה פעיל באתר במשך 12 חודשים רצופים מיום הפעילות האחרון, תתאפסנה כל הנקודות שנצברו עד למועד זה.
"חבר מועדון פעיל" בתקנון זה: חבר מועדון שמבצע את אחת או יותר מהפעולות הבאות: רוכש באתר; צובר הטבות זולת הטבת יומולדת; מצרף חבר מועדון חדש בתוכנית הנאמנות.
4.6 על מנת להישאר בסטטוס, יש לבצע רכישות מצטברות באתר בסכום הזכאות לכל סטטוס, על פני תקופה של 12 חודשים. במידה שחבר המועדון לא יעמוד בסך הרכישות המינימלי הקבוע לססטוס אליו שייך, יועבר ע"י ביינטע לסטטוס הקודם והכל בהתאם לזכאויות בגין הסטטוסים השונים כקבוע בהוראות תקנון זה.
4.7 חבר מועדון שהצטרף למועדון הלקוחות ויום הולדתו חל ב-30 הימים הראשונים להצטרפותו למועדון הלקוחות – יזכה לקבל את הטבת יום ההולדת רק בחלוף 30 ימים ממועד ההצטרפות.
4.8 תוכנית הנאמנות: ביינטע מציעה לחברי מועדון קיימים לצרף חברים מועדון חדשים ולהנות מהטבה בגין צירוף חבר מועדון חדש. חבר מועדון חדש שהצטרף באמצעות חבר מועדון קיים, זכאי לקופון בסך של 10 ש"ח ₪ למימוש באתר האינטרנט של ביינטע ברכישת מוצרים מעל 220 ₪ (כולל כפל הנחות, ללא כפל מבצעים). חבר מועדון קיים שיצרף חבר מועדון חדש למועדון, זכאי ל-100 נקודות שוות ערך ל10 ש"ח. ההטבה תיכנס לתוקף בתוך 14 ימים לאחר ובכפוף לביצוע רכישת מוצר ראשון באתר על ידי חבר המועדון החדש.
בשליחת הפרטים של חבר מועדון חדש במסגרת תוכנית הנאמנות, מצהיר חבר המועדון שקיבל את הסכמתו המפורשת של הנמען לקבל הודעה מביינטע. חבר המועדון ישא באחריות לכל תלונה מצד הנמען עקב שליחת הודעה על ידי ביינטע.


5. הפסקת חברות והפסקת פעילות מועדון הלקוחות


5.1 ביינטע שומרת על זכותה לסיים את פעילות המועדון כולו או חלקו בהודעה מראש בת 30 יום לחברי המועדון. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת ביינטע תאפשר לחבר מועדון לממש את נקודות הזכות שצבר כאמור בתקנון זה עד לתום התקופה הנ"ל בסעף זה. בתום התקופה הנ"ל הנקודות שלא מומשו יאבדו מערכן ולא יחייבו את ביינטע.
5.2 ביינטע תבטל את חברותו של חבר אחד או יותר במקרה של הפרת תנאי תקנון זה, הפרת תנאי השימוש באתר, הפרת מדיניות הפרטיות באתר ו/או הפרת כל דין, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
5.3 חבר המעוניין לבטל את החברות במועדון יודיע על כך לשירות הלקוחות של ביינטע בדוא"ל byneta@lilit.co.il . יש לציין בנושא הדוא"ל כי מדובר בבקשה להפסקת חברות במועדון ולציין את פרטי ההרשמה בצורה ברורה בגוף המייל. ביטול החברות במועדון יתבצע בתוך 30 ימים מיום שביינטע קיבלה את ההודעה. שליחת הודעת ביטול חברות שאינה עונה על דרישות סעיף זה לא תתקבל ולא תחייב את ביינטע.


6. שונות


6.1 הרישומים הפנימיים של ביינטע בנוגע לתקנון יהוו ראיה חלוטה לנכונות האמור בהם.
6.2 חבר מועדון שביצע רכישה המזכה אותו בנקודות (בסעיף זה: "רכישה מזכה") ולאחר ביצוע הרכישה המזכה ביטל את העסקה, יבוטלו גם הנקודות שנצברו. במידה שבין מועד ביצוע רכישה מזכה לבין מועד ביטול העסקה, מימש חבר את המועדון את הנקודות, אזי עם ביטול העסקה כאמור לעיל יחויב חבר המועדון בסכום כספי השווה לכמות הנקודות שמימש ואשר בוטלו. החברה שומרת על זכותה לקזז את הסכום הכספי הנ"ל מעסקאות אחרות של חבר המועדון.
6.3 החברות במועדון תקפה בשימוש באתר האינטרנט בלבד ובכפוף להתחברות לחשבון המשתמש. לא ניתן לממש את ההטבות שמעניקה החברות במועדון בחנויות הפיזיות בהן נמכר המותג ביינטע.
6.4 ביינטע שומרת על זכותה להעניק הטבות נוספות ו/או אחרות לחלק מחברי המועדון, וגם להציע מבצעים או הטבות אחרות ללקוח אחד או יותר, על פי שיקול דעתה.
6.5 עם ההצטרפות למועדון מאשר החבר את תנאי תקנון זה אשר מהווה הסכם מחייב בין ביינטע לחבר המועדון.
6.6 ההצטרפות למועדון היא אך ורק למטרות פרטיות ואסור להשתמש בהטבות שמעניקה חברות במועדון לצרכים מסחריים או שיווקיים כלשהם.
6.7 ביינטע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון, כולו או חלקו, מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיפורסם באתר מעת לעת.
6.8 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.